Proje Hizmetleri

Proje Hizmetleri

Kurulduğumuz günden itibaren,  gerek ithalat, gerekse üretimde en kaliteliyi, en ucuza, en hızlı şekilde size ulaştırmayı hedefledik. Bu bağlamda müşterilerimizin araştırmalarına yardımcı olmak için  aktif olarak  proje hizmeti de vermekteyiz. 

Başlıca hizmet içeriğimiz; 

 • PCR ve Real Time PCR ile Tek Nokta mutasyon (SNP) analizleri
 • İnsersiyon / Delesyon mutasyon analizleri
 • ARMS yöntemi ile mutasyon analizleri
 • RFLP yöntemi ile mutasyon analizleri
 • VNTR analizi
 • Mikroorganizma tespiti
 • Bir çok farklı materyalden DNA izolasyonu
 • Gen Ekspresyonu
 • Jel görüntüleme
 • Literatür araştırması
 • Proje Çözümleri

konularında size yardımcı olabiliriz. AR-GE departmanında hizmeti verilen ve başarılı bir şekilde sonuçlanan bilgileri şöyledir; 

 

Proje Açıklaması

 

Numune

Örnek

Sayısı

Yıl

 

Transfussion-Transmitted Virus (TTV) ve Hepatit G Virus (HGV)’ün PCR yöntemi ile tespit edilmesi

 

Serumdan elde edilmiş viral DNA ve RNA

200

2005

 

MTHFR 677 mutasyon tespitinde ARMS-PCR metodunun kullanılması

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

200

2005

 

Adenomatous polyposis coli (APC) geninin  Ekzon 11 deki polimorfizminin Rsa I restriksiyon enzimi kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile tespit edilmesi

 

Parafine gömülü biyopsi örneklerinden elde edilen genomik DNA

150

2005

 

Adenomatous polyposis coli (APC) geninin  Ekzon 15’deki polimorfizmlerin Msp I ve AspH I restriksiyon enzimleri kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile tespit edilmesi

 

Parafine gömülü biyopsi örneklerinden elde edilen genomik DNA

150

2005

 

P53 genindeki G13964C mutasyonunun BstHH I restriksiyon enzimi kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile tespit edilmesi

 

Parafine gömülü biyopsi örneklerinden elde edilen genomik DNA

150

2005

 

Türkiye’de Ege, Karadeniz ve Akdeniz’den gelen kefal örneklerinde ITS gen polimorfizmi

 

Balık yüzgecinden elde edilen Genomik DNA

130

2006

 

Klebsiella pneumoniae ‘nin   RFLP yöntemi ile alttiplendirilmesi

 

Kültürden elde edilen bakteriyal DNA

100

2006

 

Düşük materyallerinde PCR yöntemi ile Chlamydia trachomatis tespiti

 

Düşük materyalinden elde edilen genomik DNA

50

2006

 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ‘un PCR yöntemi ile tespiti

 

Kültürden elde edilen bakteriyal DNA

100

2006

 

Aggrecan geninde bulunan VNTR’lerin tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

90

2006

 

Angiotensin converting enzyme-I (ACE-I)  I/D polimorfizminin PCR ile tespiti

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

100

2006

 

Vitamin D Reseptörü (VDR) genindeki polimorfizmlerin Apa I, Xba I ve Pvu II restriksiyon enzimleri kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

110

2007

 

Östrojen Reseptörü Alfa genindeki polimorfizmlerin Fok I ve Taq I restriksiyon enzimleri kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

200

2007

 

Dopamin D Reseptör geninde (DRD4) -521 C/T mutasyonunun  SAS-PCR ile Tespiti

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

100

2007

 

İnsan doku örneklerinde Helicobacter pylori  varlığının ve buna bağlı olarak Cytotoxin-Associated Gene (CAG) A ve Vacuolating Toxin (VAC) direncinin PCR yöntemi ile tespit edilmesi

 

Biyopsiden elde edilmiş bakteriyal DNA

150

2007

 

İnsan doku örneklerinde Helicobacter pylori  varlığının PCR ile tespit edilmesi ve buna bağlı olarak clarithromycin direncini, Bsa I ve Bbs I restriksiyon enzimlerini kullanarak PCR-RFLP yöntemi ile  tespit edilmesi

 

Biyopsiden elde edilmiş bakteriyal DNA

150

2007

 

PCR methodu ile insan serumunda Brucella sp.tespiti

 

Serumdan elde edilmiş bakteriyal DNA

50

2007

 

Ağız florasında Actinobacillus actinomycetemcominitas, Tannerella forsythensis,  Porphyromonas gingivalis ve Epstein-Barr Virus tespitinin PCR yöntemi ile yapılması

 

Diş yüzey sürüntüsünden elde edilen viral ve bakteriyal DNA

50

2007

 

Ağız florasında Actinobacillus actinomycetemcominitas, Tannerella forsythensis,  Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia  ve Treponema denticola tespitinin PCR yöntemi ile yapılması

 

Diş yüzey sürüntüsünden elde edilen viral ve bakteriyal DNA

100

2007

 

Serotonin Transporter geninin promoter bölgesindeki MspI polimorfizminin PCR-RFLP yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

119

2008

 

Ağız florasında Actinobacillus actinomycetemcominitas, Tannerella forsythensis,  Porphyromonas gingivalis, Ebstein Bar Virus  tespitinin PCR yöntemi ile yapılması

 

Diş yüzey sürüntüsünden elde edilen viral ve bakteriyal DNA

55

2008

 

TAP1, TAP2 ve Tapasin Polimorfizminin Sekanslanması için PCR’nın yapılması

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

90

2009

 

DRD4 geninde bulunan 48 bp VNTR’lerin PCR yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

210

2010

 

Serotonin Transporter geninin promoter bölgesindeki Insersiyon/Delesyon (L/S) PCR yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

160

2010

 

COMT1 genindeki Val158Met polimorfizminin Nla III enzimi kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

295

2010

 

DRD2 genindeki Taq1 A polimorfizminin Taq I enzimi kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

200

2010

 

Serotonin Transporter geninin promoter bölgesindeki Insersiyon/Delesyon (L/S) PCR yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

180

2011

 

MAOA geninde bulunan 30 bp VNTR’lerin tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

290

2011

 

Serotonin Transporter geninin promoter bölgesindeki Insersiyon/Delesyon (L/S) PCR yöntemi ile belirlenmesi ve BDNF genindeki Val66Met polimorfizminin 5’ Nükleaz yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

180

2011

 

DRD2 genindeki Taq1 A polimorfizminin Taq I enzimi kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

200

2012

 

IL-6 174 G/C ve TNF 308 A/G mutasyonlarının 5’ Nükleaz yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

40

2012

 

Prostat kanseri hastalarda CENP-H Geninin ekspresyonunun 5’nükleaz ve relative quantification yöntemi ile tespit edilmesi

 

Parafine gömülü biyopsiden elde edilmiş RNA

40

2013

 

Atlarda GYS1 genindeki Arg309His mutasyonunun 5’ Nükleaz yöntemi ile tespit edilmesi

 

At kılı ve at kanından elde edilmiş genomik DNA

270

2014

 

Atlarda DMRT3 genindeki Ser301STOP mutasyonunun 5’ Nükleaz yöntemi ile tespit edilmesi

 

At kılı ve at kanından elde edilmiş genomik DNA

270

2014

 

Atlarda DNA-PKCs genindeki 5 bp delesyonun 5’ Nükleaz yöntemi ile tespit edilmesi

 

At kılı ve at kanından elde edilmiş genomik DNA

270

2014

 

Connexin 26 geninde, 35DelG, R184P ve IVS1+1 G>A mutasyonlarının 5’ Nükleaz yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

177

2015

 

Ratlarda 18sRNA, GRP ve CHOP genlerinin ekspresyonunun 5’nükleaz ve relative quantification yöntemi ile tespit edilmesi

 

Biyopsiden elde edilmiş RNA

100

2015

 

MEFV geninde M694I, M694V, M680, E148Q, V726A ve R761H mutasyonlarının 5’ Nükleaz yöntemi ile tespit edilmesi

 

Kandan elde edilmiş genomik DNA

461

2015

 

Ratlarda 18sRNA, SOD, TNC, NFKB1 ve IL-10 genlerinin ekspresyonunun 5’nükleaz ve relative quantification yöntemi ile tespit edilmesi

 

Biyopsiden elde edilmiş RNA

250

2015

 

Sucuklarda kullanılan hayvan orjinlerinin 5’ Nükleaz yöntemi ile tespit edilmesi 

 

Sucuktan elde edilmiş mitokondiriyal DNA

60

2016

 

Balık yemlerinde balık türlerinin varlığının 5’ Nükleaz yöntemi ile tespit edilmesi   

 

Dokudan elde edilmiş mitokondiriyal DNA

100

2017

 

İnfertilite şüphesi bulunan bireylerde ESX1, TEX101, LIM15, PCNA ve AKTIN  genlerinin ekspresyonunun 5’nükleaz ve relative quantification yöntemi ile tespit edilmesi

 

 

Spermden elde edilmiş RNA

25

2017

 

 

 
SNP Biyoteknoloji
Araştırma Geliştirme ve Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. 1. Ar-Ge Binası No: 97 Zemin Kat Ofis No: 10 Beytepe - Çankaya / ANKARA
Tel: 312 299 23 28 • Fax: 312 299 23 48

Web Tasarım: AdaNET